03.06.2022

                                         Е Р А З Ъ М                                   
 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:
different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”
Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

The last day… all good things come to an end… and this last mobility of the project #ErasmusPlus #KA2 #beautifulasdifferent comes to an end… a veil of melancholy marks the eyes of the participants,

Many new friendships have been born, intense experiences of knowledge of the wealth and beauty of a cultural diversity that doesn’t make you distant but bring you closer.

Presentation of the certificates of participation by the principal of the school in Sofia which hosted the latest mobility.

Games, dances, billboards, memory photos in frames for all the students and accompanying teachers.

Congratulations on the excellent organization and hospitality, a special thanks to the whole team of teachers.

Последният ден… всички хубави неща свършват… и тази последна мобилност на проекта #ErasmusPlus #KA2 #beautifulasdifferent идва към своя край…воал от меланхолия маркира очите на участниците.

Родиха се много нови приятелства, интензивни преживявания от познаване на богатството и красотата на културното разнообразие, което не ви отдалечава, а ви сближава.

Връчване на удостоверенията за участие от директора на училището в София, което беше домакин на последната мобилност.

Игри, танци, билбордове, снимки за спомен в рамки за всички ученици и придружаващи учители.

Поздравления за отличната организация и гостоприемство, специални благодарности на целия екип от преподаватели.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Leave a Reply