КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2022/ 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Колеги, моля в срок до 31.08.2023г. да попълните КАРТАТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2022/ 2023 УЧЕБНА ГОДИНА и да я изпратите на ресорния си зам.-директор.