Участие в академичeн психологически проект

ПОКАНА за участие в научен проект на катедра „Педагогическа и възрастова психология“ на БСУ

Академичният проект е фокусиран върху въздействието на художествените пълнометражни филми с насилствено и агресивно съдържание в юношеска възраст (13 – 18г.). Каним Вашето училище да вземе участие в това проучване. При съгласие от Ваша страна, изследването ще протече в 4 етапа:

Първи етап – ученици от 7 – 11 кл. и техните родители се информират за въпросния научен проект.

Втори етап – родителите получават Декларация, информирано съгласие за участие на детето им в проучването, която се попълва, сканира и връща подписана на имейл: nadigeorgi@abv.bg

Трети етап – учениците получават Списък със селектираните филми. Ученикът може да е гледал/да гледа както само един филм по избор, така и няколко. По желание могат да бъдат гледани и всичките девет филма от Списъка.

Четвърти етап – учениците попълват Гугъл формуляр с въпроси.

ВАЖНО е да се уточни, че изследването е доброволно и анонимно! Във формуляра се попълват само Навършени години и Пол на изследваното лице. Никакви лични данни, вкл. имейли, няма да бъдат оповестявани публично или публикувани в печатни и/или електронни издания.

Селектираните филми са част от програмите на НВО, btvcinema, Diema, кино Nova и др. и се излъчват периодично в национален ефир.

Препоръчително е филмите да се гледат в семейна среда, под родителски надзор.

Благодарим Ви за вниманието и отделеното време!

С уважение: НАДЕЖДА Г. ТОДОРОВА

Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в психологическо изследване

ФИЛМОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ