КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2023/ 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Kартата да си попълни и изпрати на зам.-директорите в СРОК ДО 05.09.2024Г.

Изтегли: ТУК