Default image

school32

17.06.2024г.

РЕГЛАМЕНТИРАНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Колеги, моля да си припомните  чл.62 до 65  от   П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА, КЪДЕТО  Е РЕГЛАМЕНТИРАНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ. НАПОМНЯМ, ЧЕ РАБОТНОТО ВРЕМЕ…

13.06.2024g.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  17.06. –  21.06.2024г.   СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  17.06. –  21.06.2024г.   ПОНЕДЕЛНИК 17.06.2024 г. 1. Проверка на дневниците на 5 и 6 клас.       ВТ0РНИК 18.06.2024 г. 1. Педагогически съвет от 13.15 часа.…

12.06.2024г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ В СРОК ДО 17.06.2024г. ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И РАЗГЛЕДАЙТЕ УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ НА КЛАСОВЕТЕ. ПРИ ГРЕШКИ ДАЙТЕ ОБРАТНА ВРЪЗКА КЪМ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ UUP_5_klas_2024-2025 UUP_6_klas_ 2024-2025 UUP_7a_klas.пр UUP_7б_klas.пр UUP_7в_klas.пр UUP_7г_klas.пр UUP_7д_klas.пр UUP_7е_klas.пр…

12.06.2024г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ – 18.06 -11.09.2024Г. 18.06.2024Г.- 13.15Ч. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ ДНЕВЕН РЕД: ПРЕДСТОЯЩИ : 01.07.2024Г. 10.00 Ч. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ Дневен ред: 04.07.2024г. 10.00 ч. Педагогически съвет ДНЕВЕН РЕД: 05.07.2024Г.- РАЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ…

11.06.2024г.

КОМИСИИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА Комисия за изготвяне на седмично разписание за първи срок на учебна 2024/2025 г. Комисия за обявяване на свободни места за учебна 2024 Служебни лица за работа в НЕИСПУО Комисия за изготвяне на предложения за…

07.06.2024г.

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА „БЕЗШУМНО ВРЕТЕНО ЕДНО“ На 25 юни 2024 г. от 18.00ч. в „Нов театър“ НДК клуб по интереси „Персефона – философия и театър“ ще представи „Безшумно вретено едно“ по текстове на писма, интервюта, речи на писатели, поети, художници, философи,…

07.06.2024г.

ДА БЪДЕ(Ш) ФИЛОСОФИЯТА! По колко начина може да се философства, самостоятелно или в общност, какви философски теми вълнуват младите хора в днешния свят – тези и още много други въпроси постави фестивалът „Философия и философстване – бъдеще и бъдене“, който…

07.06.2024г.

НОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 14 ЮНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ 7 И 8 КЛАС ОТ 14 ЮНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 И 8 КЛАС ДО КРАЯ НАУЧЕБНАТА ГОДИНА ПРЕМИНАВАТ ПЪРВА СМЯНА С НОВА ПРОМЕНЕНА ПРОГРАМА. ПРОГРАМАТА Е ПРОМЕНЕНА И…

06.06.2024г.

РЕКЛАМНО МЕЖДУЧАСИЕ За втора поредна година в периода 25-27 юни в НБУ ще организира „Рекламно междучасие“ – специален образователен формат за ученици на възраст между 14 и 18 години. Целта на проекта е да вдъхнови и насърчи млади таланти в…