29.01.2023г.

Oбластен кръг на олимпиада по английски език на 01.02.2023 г. Oбластен кръг на олимпиадата по английски език, 01.02.2023 г. Класираните за областния кръг на олимпиадата по английски език ученици, следва да се явят на 1 февруари 2023, сряда в 08:30ч.,…

27.01.2023г.

Дарение – първата Летописна книга на училището На 27.01.2023г. 32.СУИЧЕ получи дарение първата Летописна книга на училището, започната да се пише през 1904г. Дарението е от г-жа Циклама Петкова. Книгата ни предаде нейния съпруг г-н Сашо Петков.

25.01.2023г.

Откриване на STEM център в 32.СУИЧЕ На 25.01.2023г. беше официалното открит STEM център в 32.СУИЧЕ. Наши гости бяха г-жа Савина Савова – кмет на район „Възраждане“, д-р Ваня Кастрева – началник РУО град София, г-н Спас Узунов – старши експерт…

12.01.2023 г.

Националната  олимпиада „Знам и мога”- общински кръг Националната  олимпиада „Знам и мога”- общински кръг за ученици от ІV клас за учебната 2022–2023 ще се проведе на 21.01.2023 г. (събота) от 9.00 часа в сградата на 32.СУИЧЕ. Времетраенето е 2 учебни часа (80 минути).   Форматът на…

12.01.2023г.

Олимпиада по Биология и ЗО на ще се проведе на 28.01.2023г. Учениците да се явят в 8,40ч. в сградата на училището.

12.01.2023г.

Приравнителни изпити за 10. и 7.клас ще се проведат по: БЕЛ – ООП / 10. клас / Дата:  23.01 2023г.   Час:13.00   Стая: 404 БЕЛ – ООП / 7.клас / Дата:  23.01 2023г.   Час:13.00   Стая: 404 История и цивилизация – ООП…

12.01.2023г.

Олимпиада по БЕЛ на ще се проведе на 14.01.2023г. Учениците да се явят в 8,40ч. в сградата на училището.

11.01.2023г.

ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ от 10 и 11 клас ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ от 10 и 11 клас Erasmus+ KA105 – Youth mobility 2020-1-MT01-KA105-074163 “Tick Tock – Action O’Clock“ Информация за проекта: „Tick Tock: Action o’Clock“ е проект за младежки обмен, състоящ се…

10.01.2023г.

Приравнителни изпити за 8 и 9 клас Български език и литература ООП  / VІІІ клас / Дата: 17.01.2023г.   Час: 13.00ч. Стая: 1 Музика – ООП  / VІІІ клас / Дата: 18.01.2023г.   Час:13.30ч. Стая: 1 Български език и литература ООП  /…

06.01.2023г.

Олимпиади по история и цивилизация и география и икономика На 08.01.2023г. – неделя от 09.00ч. ще се състоят олимпиадите по история и цивилизация и география и икономика. Учениците да се явят в училище не по- късно от 08.40ч.