05.06.2023г.

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТ НА НБУ „Рекламно междучасие“ Имаме удоволствието да поканим учениците на възраст между 14 и 18 години да участват в стартиращ проект на Нов български университет. Организираме за първи път тридневното събитие „Рекламно междучасие“, чиято задача е да…

31.05.2023г.

КОНКУРС / картина, постер, есе, презентация, колаж, макет, проект, електронна игра и др. продукти свързани с разделно събиране на боклук / На вниманието на учениците от V до XI клас КОНКУРС / картина, постер, есе, презентация, колаж, макет, проект, електронна…

22.05.2023г.

Дейности извън училище. На 29.05.2023 г. и 30.05.2023 г. с учениците от първи, втори и трети клас ще  се проведат проектни и творчески учебните занятия извън сградата на 32.СУИЧЕ ,,Св. Климент Охридски“ по график. Информация от класните ръководители.

15.05.2023г.

Прием на заявления за целодневната организация на обучение (ЦДО) за учебната 2023 / 2024 година За учебната 2023 / 2024 година целодневната организация на обучение (ЦДО)  в 32.СУИЧЕ ,,Св. Кл. Охридски“ ще се осъществява както следва: ОРГАНИЗАЦИЯ : ІІ клас…

02.05.2023г.

Трето място в най-голямото училищно състезание по английски език в света Kangaroo Global Linguistics. Калоян Андонов от III Е клас се класира на трето място в ниво PRE-A1 и е сред 18-те финалисти на най-голямото училищно състезание по английски език…

26.04.2023г.

До родителите на учениците от VII и  X  клас.   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-806 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII…

20.04.2023г.

Входът откъм бул. „Христо Ботев“ ще бъде затворен! Училищният двор ще бъде затворен за асфалтиране на 27.04 и 28.04.2023г. (четвъртък и петък). Входът откъм бул. „Христо Ботев“ ще бъде затворен! Влизането и излизането ще бъде забранено! Влизането/излизането на учениците от…

12.04.2023г.

Платени извънкласни дейности през учебната 2023/2024 година на територията на 32.СУИЧЕ Уважаеми родители, Съгласно разпоредбите на чл.5 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община/ Приети с Решение № 136 по Протокол №…