23.06.2022г.

График на учебните смени в 32.СУИЧЕ и Униформи График на учебните смени През учебната 2022/2023 година учебният процес в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ще се осъществява на две смени. През първи учебен срок: I смяна I клас;  II А, II…

07.06.2022г.

“Virtual Stroll Across Europe” Erasmus+ Project № 2021-1-HR01-KA220-SCH-000032658  Първи снимачен ден/вечер по проект Virtual Stroll Across Europe. Работни сцени от заснемането на филм за пожара през 1923г. в Народния театър.

03.06.2022г.

Шампионите на 32.СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски” На провелите се състезания от Ученически игри на район Възраждане, град София, по волейбол, баскетбол и футбол отборите ни са безапелационни победители!  Волейбол- първо място с ръководител А. Денчев Баскетбол – първо място с…

31.05.2022г.

Наградени спортисти от 32.СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски” На официална церемония по награждаване на ученици от столичните училища, завоювали високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Ден на българския спорт, бяха наградени: Виктор Томов – капитан на…

17.05.2022г.

Ученичката Василия Солункина от 9д клас участва в конкурс на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски”: “Что я знаю о России? Там русский дух, там Русью пахнет… ” и бе наградена за своето есе с Грамота ІІ степен. Пожелаваме й здраве и много нови бъдещи…

13.05.2022г.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас:26 – 27.05.2022 г. Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас, както следва:• Изобразително…

10.05.2022г.

Олимпиада по история и цивилизации В периода януари-април 2022 г. се проведе олимпиада по история и цивилизации, в която участваха и много ученици от 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. От тях, 14 се класираха на областен кръг, а Калина Асенова…