12.05.2021г.

       Приравнителни изпити за определяне на годишна оценка по немски език за IXклас и  Xклас – първи срок, както и по АЕ за 8 клас на Георги Георгиев Велков ученик от Хб клас  както следва: 1.        Немски езикIXклас   – ЗУЧ Хорариум…

07.05.2021г.

График на дежурните учители за прогимназиален етапза периода 10.05. – 28.05.2021г. от 13.00 до 13.30 часа  ДАТА  ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА                          Вход 1   УЧИТЕЛ 1 УЧИТЕЛ 2   10.05.2021 г. понеделник      I в. С. Метушева В. Гегова   11.05.2021 г. вторник           …

07.05.2021г.

Изпращане на ВИПУСК 2021 на 11.05.2021г. от 12.30ч.!!! Задължително е присъствието само на паралелките от 11. и 12. клас поради епидемичната обстановка. План на изпълнение: 11.30 ч. – ЧК  само за 12. клас;       12.20 ч. – 11. клас с класните…

05.05.2021г.

График на дежурните учители –горен етап                                                                                   за периода 10.05.– 28.05.2021г. от 07.00 до 07.30 вход ден дата Дежурен учител 10.05.2021г. понеделник Борислава Русинова 11.05.2021г. вторник Драгомир Маринов 12.05.2021г. сряда Ралица Карлова 13.05.2021г. четвъртък Валя Кусева 14.05.2021г. петък Асен Денчев 17.05.2021г. понеделник Чавдар Динев…

05.05.2021г.

Присъствена форма на обучение от 10.05.- 17.05.2021г.- началото на блоковете се запазва За 12. клас присъствената форма е до 14.05.2021г. За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва! Клас Смяна Начало Край Етаж Кабинет 5.А клас Втора 13,30…

21.04.2021g.

График на дежурните учители – прогимназиален етапза периода 26.04. – 29.04.2021г. от 13.00 до 13.30 часа  №  ДАТА  ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА                          Вход 1 УЧИТЕЛ 1 УЧИТЕЛ 2 1 26.04.2021 г. понеделник      I в. С. Метушева Д. Танева 2 27.04.2021 г. вторник            В.…

21.04.2021г.

График на дежурните учители –горен етап за периода 26.04. – 29.04.2021г. от 07.00 до 07.30 вход ден дата Дежурен учител 26.04.2021г. понеделник Елена Вретенарова 27.04.2021г. вторник Михаил Иванов 28.04.2021г. сряда Любомира Любенова 29.04.2021г. четвъртък Даниела Атанасова