16.05.2022г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 12. клас, Роля “квестор”, Изпит “Математика (ПП), 2 задължителен” В училище Име Зала 2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ Галина Кирилова Трайкова 100 2204032 –…

16.05.2022г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 12. клас, Роля “квестор”, Изпит “Български език и литература(ООП), 1 задължителен” В училище Име Зала 2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ Асен Тотев Денчев 100…

13.05.2022г.

Комисия за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището /БЕЛ – 18.05.2022 г. и МАТЕМАТИКА – 20.05.2022г. /: Председател: Валентина Иванова Велкова  – Заместник директор УД              Членове: Петър Йорданов Алексиев – Зам.- директор УД Росанка Цветанова Гогова – Зам.-…

13.05.2022г.

Комисията  за подготовка на държавни зрелостни изпити в училище: Председател Валентина Иванова Велкова – заместник – директор УД              Членове: Петър Йорданов Алексиев– заместник директор УД Росанка Цветанова Гогова – заместник директор УД Ренета Александрова Великова– кл. р-л. 12а кл.…

13.05.2022г.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас:26 – 27.05.2022 г. Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас, както следва:• Изобразително…

11.05.2022г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  16.05. –  20.05.2022г.  ПОНЕДЕЛНИК 16.05.2022г. 1. Краен срок за предаване докладите от класните ръководители 5-8 клас за извънкласни дейности на 17.05. и 19.05.2022 г. на ресорните зам. директори.   2. Изпращане на 12 клас от 12.00…

11.05.2022г.

Колеги, на 12.05.2022г./четвъртък/ ще се проведе инструктаж на квесторите участващи в ДЗИ както следва: За учителите преподаващи в първа смяна от 13.30 часа в к. 100. За учителите преподаващи във втора смяна от 13.00 часа в к. 100. Име Изпит…

10.05.2022г.

Изпращане на ВИПУСК 2022 на 16.05.2022г, от 12.00ч. 11.00 ч. – ЧК  само за 12.клас;   11.40 ч. – учениците от 1 клас са при 12 клас; 11.50 ч. – 12 клас с 1 клас се подреждат в малкия двор; 11.50…