03.02.2023г.

Колеги, моля в срок до 8.02.2023 год./сряда/ да попълните всички декларации за участие в НВО и ДЗИ и да ги предадете в канцеларията на училището. 4 клас 7 клас 10 клас ДЗИ

20.01.2022г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  23.01. –  27.01.2023г.   ПОНЕДЕЛНИК 23.01.2023 1. Приравнителен изпит по БЕЛ за 10 клас от 13.00 часа.   2. Приравнителен изпит по БЕЛ за 7 клас от 13.00 часа.     ВТ0РНИК 24.01.2023 1. Приравнителен…

23.01.2023г.

ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА II-я УЧЕБЕН СРОК Начален етап – учители Начален етап – по класове Гимназиален и прогимназиален етап – учители Гимназиален и прогимназиален етап – по класове

12.01.2023г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  16.01. –  20.01.2023г.   ПОНЕДЕЛНИК 16.01.2023 –         ВТ0РНИК 17.01.2023 –         СРЯДА 18.01.2023 –       ЧЕТВЪРТЪК 19.01.2023 1. Театър „Забавна наука“: – от 11.45 до 12.25…

11.01.2023г.

Седмично разписание – II срок / нов вариант/ Начален етап – учители Начален етап – по класове Гимназиален и прогимназиален етап – учители Гимназиален и прогимназиален етап – по класове

9.01.2023г.

Седмично разписание – II -ри учебен срок за учебната 2022 / 2023г. Начален етап – учители Начален етап – по класове Гимназиален и прогимназиален етап – учители Гимназиален и прогимназиален етап – по класове

6.01.2023г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  09.01. –  13.01.2023г.                       СЪОБЩЕНИЕ: На 07.01.2023 г. ще се проведе олимпиада по АЕ – общински кръг. Квесторите да се явят в 8.00 часа. Учениците заемат местата си не по-късно от 8.40 часа. ************************************На 08.01.2023…

15.12.2022г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  19.12. –  23.12.2022г.                         ПОНЕДЕЛНИК 19.12.2022 1. Коледна благотворителна инициатива с изработване и даряване на сурвачки и картички за онкоболни деца от 19.12. до 23.12.2022 г.         ВТ0РНИК 20.12.2022 1. Олимпиада…