14.03.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  18.03. –  22.03.2024г. СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  18.03. –  22.03.2024г.   ПОНЕДЕЛНИК 18.03.2024г. –       ВТ0РНИК 19.03.2024г. 1. Лекция от 13.30 в стая 304 за ранно кариерно ориентиране на тема: „Право“ Лектори: Валентина Нилсън…

06.03.2024г.

В срок до 08.03.2024г. класните ръководители на гимназия да направят проверка на списъка с учениците за отпускане на стипендии през втори срок. При неточности да отидат в счетоводството.  

29.02.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 04.03. – 08.03.2024г. СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  04.03. –  08.03.2024г.   ПОНЕДЕЛНИК 04.03.2024 1. Неучебен и неработен ден.       ВТ0РНИК 05.03.2024 1. Краен срок за подаване на документи за националното математическо състезание „Европейско кенгуру“…

Национално математическо състезание ,,Европейско кенгуру“

Уважаеми родители и ученици, Националното математическо състезание ,,Европейско кенгуру“ за учениците от I до XII клас ще се проведе на 21.03.2024 г. от 12.00 ч. в сградата на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Времетраене – 90 мин. Заявление и декларация…

22.02.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 26.02. – 01.03.2024г. СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  26.02. –  01.03.2024г.   ПОНЕДЕЛНИК 26.02.2024г. –       ВТ0РНИК 27.02.2024г. 1. Академия за ранно кариерно ориентиране. Лекция – Графичен дизайн от 13.15 в стая 603.    …

15.02.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  19.02. –  23.02.2024г. СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  19.02. –  23.02.2024г.   ПОНЕДЕЛНИК 19.02.2024г. –       ВТ0РНИК 20.02.2024г. –     СРЯДА 21.02.2024г. –     ЧЕТВЪРТЪК 22.01.2024г. 1.Родителска среща от 18.30 часа за: –…

07.02.2024г.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:     1. На 22.02.2024 г. от 18.30 часа родителска среща за:        – 2 а, б, в клас       – 3 а, б, в, г, д, е клас       – всички ученици от 5, 6, 7 и 8…

31.01.2024г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  05.02.2024г.- 09.02.2024г. СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  05.02.2024г.- 09.02.2024г.   ПОНЕДЕЛНИК 05.02.2024г. МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ     ВТОРНИК 06.02.2024г. Начало на втори учебен срок.     СРЯДА 07.02.2024г. –     ЧЕТВЪРТЪК 08.02.2024г. Посещение в 10-тите класове във…