7.09.2022г.

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ НА 32. СУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” СОФИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

7.09.2022г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА 32.СУИЧЕ „СВЕТИ  КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ“ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2022-2023г.

5.09.2022г.

ПЛАН ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2022- 2023 ГОДИНА I. 07.09.2022г. – избор на председатели ( гимназия и прогимназия ) 9.00-9.30 – среща с ЕКК по Природни науки 9.30- 10.00 – среща с ЕКК по Изобразително изкуство, музика и ФВС 10.00…

05.09.2022г.

Платен годишен отпуск Моля, обърнете внимание на чл. 71, ал. от Правилника за вътрешен трудов ред!  чл.71. (1) Педагогическите специалисти ползват платен годишен отпуск на основание чл.155., ал.3. от КТ и чл.24., ал.1. от НРВПО в размер на 48 работни дни;…

5.09.2022г.

MЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТОВ 32. СУИЧЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЯВИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 32.СУИЧЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА И…

31.08.2022г.

Правилник за вътрешен трудов ред и заповеди към него Вътрешни правила за използване на електронен дневник и проект на заповед към правилата Пожарна безопасност – правила и проект на заповеди Стипендии – правила и проект на заповед Пропускателен режим –…

31.08.2022г.

01.09.2022г.  Среща на учителите в кабинет 100 от 9.00ч. 02.09.2022г. Тренинг на всички нови колеги от 09.00 до 17.00ч. с участието на психолозите и обучители- Ирина Андонова, Диляна Филипова, Елизабет Зарева, Борислава Русинова.

12.07.2022г.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Колеги, моля в срок до 31.08.2022г. да изпратите попълнената КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2021/ 2022 УЧЕБНА ГОДИНА на ресорния заместник -директор.

30.06.2022г.

Изпращане на седмокласниците от випуск 2022 на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ Изпращане на седмокласниците от випуск 2022 на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ на 01.07.2022 г. от 11.00 ч. в двора на училището. 10.50 ч. – VII клас с класните ръководители…