Занимания по интереси

Колеги, моля всички желаещи да сформират групи за занимания по интереси да попълнят и входират в канцеларията заявление от учител. Заявлението да бъде изпратено чрез Школо на Мария Хр. Николова, а копие от входирания екземпляр да бъде оставен в кацеларията…

14.09.2023 г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН 18.09 – 21.09.2023г. СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  18.09. –  21.09.2023г.   ПОНЕДЕЛНИК 18.09.2023 1.Събрание на ученическия съвет от 13.00 часа в конферентната зала.         ВТ0РНИК 19.09.2023 1. Родителски срещи за всички 4, 2.г, 2.д и…

ОТГОВОРНИЦИ – 15.09.2023 год. ОТГОВОРНИЦИ           – Ръководещ тържеството (произнася командите за марша и знамената) – Асен Денчев         – Водещи ученици от 12. Клас и ПАПКИ за водещите – Д. Петрова, П. Михайлов         – Озвучаване – Илиана Траянова, Александър Митев        …

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – 15.09.2023 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За откриване на учебната 2023/2024 година – 15.09.2023 г.  НАЧАЛЕН ЕТАП1. клас –  9:15 часа класните ръководители чакат децата с табели в големия двор. След това влизат в стаи, както следва: 1…

11.09.2023г.

ЗАЯВКА ЗА ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. Колеги, моля председателите на МО да подадат заявка за принтерна хартия за учебната 2023/2024 година. В заявката упоменете поименно членовете на МО. Изпратете заявката на  адрес : elka.ruseva@school32.com Заявка може да изтеглите…

08.09.2023г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  11.09. –  15.09.2023г. **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДНИТЕ 13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ ЩЕ БЪДЕ ДОБАВЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  11.09. –  15.09.2023г. ПОНЕДЕЛНИК 11.09.2023 г. 1. Среща на всички колеги в конферентната зала от 9.00 часа.  …

29.08.2023г.

Колеги, запознайте се със седмичното разписание за първи срок, класно ръководство, кабинети, годишен норматив. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК КЛАСНО РЪКОВОДСТВОТО КАБИНЕТИ ГОДИШЕН НОРМАТИВ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ…

23.08.2023г.

ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИЦИ И ДОКУМЕНТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА На линка може да се запознаете с всички документи : Документи за Учителите – school32