7.10.2022г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  10.10. –  14.10.2022г.                          понеделник 10.10.2022г. 1. Участие по проект „Аз срещу агресията“ за всички пети класове от 10.50 до 13.15 часа / 5, 6 и 7 час/ по следния график: 5.а и 5.б клас…

30.09.2022г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  03.10. –  07.10.2022г.                          ПОНЕДЕЛНИК 03.10.2022 1. Неучебен ден. Всички колеги да си пуснат платен отпуск.         ВТ10НИК 04.10.2022 1. Тренинг с 9.е клас от 15.10 до 16.50 часа в стая…

23.09.2022г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  26.09. –  30.09.2022г.    ПОНЕДЕЛНИК 26.09.2022 1. Тренинг с 9.б клас от 13.30 до 15.00 часа в стая 402. /1 и 2 час/   2. Тренинг с 9.в клас от 17.00 до 18.30 часа в…

21.09.2022г.

В срок до 30.09.2022 год. всички учители да попълнят и предадат в канцеларията на училището следната декларация. Моля да прочетете и попълните стриктно декларацията а не само името си.

19.09.2022г.

Уважаеми колеги, За нас е чест да Ви поканим като иновативно училище да участвате, попълните и разпространите сред Вашите учители по английски език и техните ученици тези анкети, свързани с изследване на ролята на аудиокнигите в чуждоезиковото обучение по английски…

18.09.2022г.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-167, вх. № РУО1-33359 г., относно учебници за обучението по чужд език в гимназиален етап през учебната 2022/2023 г., Ви напомням, че следва да бъдат използвани учебници и учебни комплекти, утвърдени със заповед №РД09-1641…

17.09.2022г.

Дежурства за учебната 2022 – I учебен срок Начален етап –Дежурства етажи, Главни дежурни учители Дежурства прогимназиален етап, Главни дежурни учители Дежурства гимназиален етап, Главни дежурни учители

14.09.2022г.

Колеги във връзка с писмо от РУО:УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-33175 г. относно възможността за участие на България в оценяването по чужд език PISA 2025, приложено Ви изпращам материали и линк, на…

12.09.2022г.

Класни стаи за учебната 2022/2023 г.   I -смяна II-смяна   I -смяна II-смяна 5 6ж   208 3а 4а 7 ЦДО 4д,б   209 3б 4б 8 ЦДО 4в,г ЦДО 3д,е 210 3в 4в 100 8а 12а 211 3г…