9.06.2022г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  13.06. –  17.06.2022г.                          ПОНЕДЕЛНИК 13.06.2022 1. От 13.06.2022 г. всички паралелки осми клас минават първа смяна. За 13.06.2022 г. учат в класните стаи на четвърти клас.   2. Четвърти, пети, шести и седми…

7.06.2022г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 7. клас, Роля “квестор”, Изпит “Математика “ Име Разпределени в уяилище Подпис Петър Тонев Михайлов 2204030 – 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” Антоанета Недева Стефанова 2204046 – 46 Основно училище “Константин Фотинов” с…

7.06.2022г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 7. клас, Изпит “Български език и литература “ Име В училище Подпис Таня Радоева Белясин 18 Средно училище “Уилям Гладстон” Антоанета Недева Стефанова 18 Средно училище “Уилям Гладстон” Антоанета Станиславова Милушева 18 Средно…

7.06.2022г.

Състав на училищната  комисия  за провеждане на НВО – 10.клас и НВО – 7.клас и 16.06.2022г./: Председател: Валентина Иванова Велкова- Зам.- директор УД – НВО 10.клас Петър Йорданов Алексиев – Зам.- директор УД – НВО 7.клас Членове: Росанка Цветанова…

7.06.2022г.

Разпределение на квесторите за провеждане на изпитите на НВО 10. клас по БЕЛ, МАТЕМАТИКА и АЕ на 14.06.2022г., 16.06.2022г. и 17.06.2022г., както следва: СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ , Всички училища, 10. клас, Име Изпит Дата В училище Илиана…

02.06.2022г.

  СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  06.06. –  10.06.2022г.                          ПОНЕДЕЛНИК 06.06.2022 1. Записване на приетите първокласници на първо класиране от 12.00 часа.         ВТОРНИК 07.06.2022 –         СРЯДА 08.06.2022 –      …

30.05.2022г.

Колеги, във връзка с организацията по предстоящо реализиране на Общинска програма  „Скринингово изследване за рак на млечната жлеза /РМЖ/ на жените от преподавателските колективи в общинските образователни институции на територията на Столична община“, Моля в срок до 13.00 ч. на…

16.05.2022г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 12. клас, Роля “квестор”, Изпит “Математика (ПП), 2 задължителен” В училище Име Зала 2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ Галина Кирилова Трайкова 100 2204032 –…

16.05.2022г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 12. клас, Роля “квестор”, Изпит “Български език и литература(ООП), 1 задължителен” В училище Име Зала 2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР.СОФИЯ Асен Тотев Денчев 100…