07.10.2021г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 11.10. – 15.10.2021г. ПОНЕДЕЛНИК11.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 5 клас.   2. Проверка на книгата за подлежащи за 9а и 9б клас.    ВТОРНИК12.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 6 клас. …

01.10.2021г.

ВАЖНО!!! Моля всички спешно да се запознаят с: ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. Климент Охридски“ в случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик. Заповед на министъра на образованието и науката

30.09.2021г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  04.10. –  08.10.2021г.                           ПОНЕДЕЛНИК04.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 1 клас.        ВТОРНИК05.10.2021 1. Проверка на книгата за подлежащи за 2 клас.          СРЯДА06.10.2021 1. Проверка на…

24.09.2021г.

КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА 2.б, 3.г, 4.д, 10.г, 10.е, ДА ПРЕДАДАТ  ИНСТРУКТАЖИТЕ ЗА: 1. Антитероризъм; 2. Безопасни условия; 3. Водни басейни и КАТ, НА КАТЯ НАЙДЕНОВА. СРОК: 28.09.2021г.     

21.09.2021г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  20.09.- 24.09.2021г.                           ПОНЕДЕЛНИК20.09.2021 1. Краен срок за попълване на класни, контролни и консултации. Електронната таблица ще бъде качена на сайта на училището.        ВТОРНИК21.09.2021 1. Краен срок за попълване на книгата за…

16.09.2021г.

График на дежурните учители – прогимназиален етап за периода  16.09. – 01.10.2021 г. , 07.00 до 07.30 часа   № ДАТА ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА Вход 1 ВХОД 3 УЧИТЕЛ 1 УЧИТЕЛ 2 УЧИТЕЛ 1 16.09.2021 г. четвъртък                   I в. В. Гегова…

16.09.2021г.

В срок до 30.09.2021 год. всички учители да попълнят и предадат в канцеларията на училището следната декларация. Моля да прочетете и попълните стриктно декларацията а не само името. Декларация

15.09.2021г.

ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗАI срок на учебната 2021 / 2022 г № дата ден IсмянаГл.дежурен IIсмянаГл.дежурен  1. 16.09. четвъртък СТ.ДИОНИСИЕВА Р.АБЛАНСКА 2. 17.09. петък ЦВ.ПЕТРОВА Д.СТОИЛОВА 3. 20.09. понеделник П.ИВАНОВА Б.ЧАКЪРОВА 4. 21.09 вторник В.СТОЙНЕВА М.ГЕОРГИЕВА 5.…

14.09.2021г.

График на дежурните учители –горен етап за периода 16.09.2021г. – 29.10.2021г. от 13.00 до 13.30 вход ден дата Дежурен учител 16.09.2021г. четвъртък Ралица Карлова 17.09.2021г. петък Донка Гуцова 20.09.2021г. понеделник Борислава Русинова 21.09.2021г. вторник Емилия Богева 23.09.2021г четвъртък Валя Кусева 24.09.2021г…