График на дейностите за V -VI клас в периода 16.06.-30.06.21г.

      ГРАФИК

                                              НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА V- VI КЛАС В ПЕРИОДА 16.06.-30.06.2021 г                                                 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБЕН ПЛАН

 

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

       Представяме Ви график за провеждане на дейности през допълнителните седмици след приключване на учебните занятия по учебен план.

Уточнение :

       1.Проектните дейности и заниманията по интереси не са задължителни за всички ученици от класа, а само за тези, които желаят.

       2.Предложеният график е в изпълнение на заповед № РД 09-3472/ 27.11.2020г.на министъра на образованието и науката.

График на дейностите – V клас

График на дейностите – VI клас

      3. Всички ученици попълват уведомително писмо и го предават в срок до 14.06.21г. на класния ръководител.

Уведомително писмо