ЕРАЗЪМ ПРОЕКТ № 2019-1-BE01-KA201-05052 “STEAMER”

ЕКИПЪТ НА 32.СУИЧЕ РАЗРАБОТИ ЧАСТ 2 НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО: ЧАСТ 2: КАК ДА ИНТЕГРИРАТЕ ЕСКЕЙП СТАЯТА В УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ЕСКЕЙП СТАЯТА КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ ДЕФИНИРАНЕ НА ВЪВЕДЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ/МАТЕРИАЛИ СЪЗДАВАНЕ НА КОНТЕКСТА + СЪГЛАСУВАНОСТ…