31.01.2023г.

Училища посланици на Европейският парламент Свобода, но и широта на мисълта В етическото осмисляне на основния за човешките същества феномен на свободата винаги се прави разлика между свобода „от“ и свобода „за“. Вторият вид най-вече е свързан със специфичната човешка…

31.01.2023г.

Училища посланици на Европейският парламент Една забравена дума и един все по-рядко срещан жест В състава на „благодаря“ участва една думичка, останала почти самостоятелно неупотребявана в съвременната езикова практика – „благо“, „благост“. Старите хора понякога използват израза „да ти кажа…

27.01.2023г.

Еразъм+  “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity” На 26.02.2023г се проведе първата видеоконферентна връзка по програма Еразъм+  “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity”  на учениците от IV б клас и техните партньори от Inčukalns Primary School в Латвия. Координатор на проекта е EDIVEA eLearning…

25.01.2023г.

Откриване на STEM център в 32.СУИЧЕ На 25.01.2023г. беше официалното открит STEM център в 32.СУИЧЕ. Наши гости бяха г-жа Савина Савова – кмет на район „Възраждане“, д-р Ваня Кастрева – началник РУО град София, г-н Спас Узунов – старши експерт…

11.01.2023г.

ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ от 10 и 11 клас ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ от 10 и 11 клас Erasmus+ KA105 – Youth mobility 2020-1-MT01-KA105-074163 “Tick Tock – Action O’Clock“ Информация за проекта: „Tick Tock: Action o’Clock“ е проект за младежки обмен, състоящ се…

08.12.2022г.

Превенция на спортното хулиганство На 08.12.2022 г. в 32.СУИЧЕ с ученици от деветите класове се проведе беседа на тема “Превенция на спортното хулиганство”. Лектори бяха служители на СДВР – група “Спортни мероприятия”, сектор  “Масови мероприятия”.