15.06.2022г.

Квесторите да се яват в 7.30 часа в каб. 1. на 17.06.2022г. СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 10. клас, Роля “квестор”, Изпит “Английски език “ В училище Име Зала 2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ…

10.06.2022г.

Награди от международен конкурс в гр. Монреал, Канада. На 10.06.2022г. се проведе официалното връчване на наградите на ученици от петите класове в 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски”, които спечелиха 13 отличия от международен конкурс в гр. Монреал, Канада. Наградите бяха връчени…

07.06.2022г.

“Virtual Stroll Across Europe” Erasmus+ Project № 2021-1-HR01-KA220-SCH-000032658  Първи снимачен ден/вечер по проект Virtual Stroll Across Europe. Работни сцени от заснемането на филм за пожара през 1923г. в Народния театър.

30.5.2022г.

                                                        Е Р А З Ъ М +                     „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”                Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202 Erasmus+ № 2019-1-IT02-KA229-062202_2 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT : different points of view to…

26.05.2022г.

Проект № 2019-1-SI01-KA201-060381 „ YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools”  На 26 май в 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” се проведе семинар за оценка и анализ на извършените дейности по програма Еразъм+, „ YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools”

15.05.2022г.

„ YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools” ,  Еразъм+Проект № 2019-1-SI01-KA201-060381. В периода 10.05.-14.05.2022г. в гр. Крушовац, Сърбия се проведе партньорска среща по Проект № 2019-1-SI01-KA201-060381  „YESSS – Young Entrepreneurs at Secondary Schools”. Проектът е финансиран по програма Еразъм+.

10.05.2022г.

Деня на Европа Нашето училище отбеляза Деня на Европа на 9 май в конферентната зала с викторина в платформата kahoot, посветена на държавите членки на Европейския съюз. С много грижа младшите посланици от Програмата за училища посланици на Европейския парламент…

05.05.2022г.

KA220-SCH – Cooperation partnerships in school educationProject nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000024345Computational Thinking for education on line Промоционално видео за проекта Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност…

03.05.2022г.

KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education Project nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000024345 Computational Thinking for education on line Всички партньори проучиха добрите практики по темата на проекта. Нашият екип обобщи резултатите в презентация. Линк Този проект е финансиран подкрепата на Европейския…