31.05.2021г.

График на дежурните учители – прогимназиален етапза периода  31.05. – 18.06.2021г. от 13.00 до 13.30 часа  №  ДАТА  ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА                          Вход 1 УЧИТЕЛ 1 УЧИТЕЛ 2 1 31.05.2021 г. понеделник         II в. Ю. Николова И. Петрова 2 01.06.2021…

28.05.2021г.

Колеги, във връзка с провеждане на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, в оценяването ще участват: Валя Вангелова Кусева Елена Тодорова Вретенарова Диляна Петрова Филипова…

27.05.2021г.

График на дежурните учители –горен етап  за периода 31.05.– 17.06.2021г. от 07.00 до 07.30 вход ден дата Дежурен учител 31.05.2021г. понеделник Мария Христова 01.06.2021г. вторник Михаил Иванов 02.06.2021г. сряда Драгомир Маринов 03.06.2021г. четвъртък Ивайло Найденов 04.06.2021г. петък Ралица Карлова 07.06.2021г. понеделник Ива…

26.05.2021г.

ЗА МАТЕМАТИЦИ Пилотен проект за обучение по математика в допълнителните часове в 5. – 7. клас по методика на Кеймбридж.  Проектът цели да осигури достъп на българските ученици и учители до най-модерните и иновативни образователни методи и материали в световен план, а…

26.05.2021г.

Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка : Никола Пламенов Кольов ученичк от Х клас – профил чужди езици в самостоятелна форма на обучение на редовна сесиямесец юни за учебната 2020/2021 г., както следва: Немски език-…

20.05.2021г.

Квестори за НВО 4 клас на 27 и 28 май 2021 г. 32.СУИЧЕ Александър Петров Митев 32.СУИЧЕ   32.СУИЧЕ Антоанета Недева Стефанова 32.СУИЧЕ   32.СУИЧЕ Галя Атанасова Ганчева 32.СУИЧЕ   32.СУИЧЕ Бойка Григорова Чакърова 32.СУИЧЕ   32.СУИЧЕ Здравко Иванов Здравков…

19.05.2021г.

Колеги, Моля в срок до 28.05.2021г. да попълните следните пет Заявления за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС от бюджета на Модул 3 на Националната програма „Без свободен час“ – 2021г. Заявленията са за всеки месец от януари…

18.05.2021г.

19. и 21. май са неучебни дни – провеждане на ДЗИ!20. май е учебен присъствен ден! Часовете за втора смяна ще бъдат до 16,30 ч. за класовете – 6. 7. и 8.клас!