Здравна грижа

Колеги, за всички, които ползват здравна карта това са актуалните документи за за новата година:

https://www.bulstradlife.bg/customer-service/health-care#prices