УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ

В СРОК ДО 17.06.2024г. ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И РАЗГЛЕДАЙТЕ УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ НА КЛАСОВЕТЕ. ПРИ ГРЕШКИ ДАЙТЕ ОБРАТНА ВРЪЗКА КЪМ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ

UUP_5_klas_2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_5_klas_2024-2025.doc

UUP_6_klas_ 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_6_klas_-2024-2025.doc

UUP_7a_klas.пр https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_7a_klas.пр.doc

UUP_7б_klas.пр https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_7б_klas.пр.doc

UUP_7в_klas.пр https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_7в_klas.пр.doc

UUP_7г_klas.пр https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_7г_klas.пр.doc

UUP_7д_klas.пр https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_7д_klas.пр.doc

UUP_7е_klas.пр https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_7е_klas.пр.doc

UUP_8a_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_8a_klas-2024-2025.doc

UUP_8б_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_8б_klas-2024-2025.doc

UUP_8в_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_8в_klas-2024-2025.doc

UUP_8г_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_8г_klas-2024-2025.doc

UUP_8д_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_8д_klas-2024-2025.doc

UUP_8е_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_8е_klas-2024-2025.doc

UUP_9a_klas 2023-2024 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_9a_klas-2023-2024.doc

UUP_9б_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_9б_klas-2024-2025.doc

UUP_9в_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_9в_klas-2024-2025.doc

UUP_9г_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_9г_klas-2024-2025.doc

UUP_9д_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_9д_klas-2024-2025.doc

UUP_9e_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_9e_klas-2024-2025.doc

UUP_10a_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_10a_klas-2024-2025.doc

UUP_10б_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_10б_klas-2024-2025.doc

UUP_10в_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_10в_klas-2024-2025.doc

UUP_10г_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_10г_klas-2024-2025.doc

UUP_10д_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_10д_klas-2024-2025.doc

UUP_10е_klas 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_10е_klas-2024-2025.doc

UUP_11_klas_Profil 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_11_klas_Profil-2024-2025.docx

UUP_12_klas_Profil 2024-2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/UUP_12_klas_Profil-2024-2025.docx

УЧЕБЕН ПЛАН_НЕ_2024-2025

учебен план НЕ- 1_2024_2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/учебен-план-НЕ-1_2024_2025.docx

учебен план НЕ- 2 _2024_2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/учебен-план-НЕ-2-_2024_2025.docx

Учебен план НЕ -3_2024_2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/Учебен-план-НЕ-3_2024_2025.docx

учебен план НЕ- 4_2024_2025 https://school32.com/wp-content/uploads/2024/06/учебен-план-НЕ-4_2024_2025.docx